* TL Độc Tôn (3.6 Cs) - Open 19h30 T2 02/12 - Tuyệt đỉnh PK , Săn đồ dễ dàng , GM nhiệt huyết
----------------------------------------
20-05-019
Tin tức khác

* Khuyện mại 100% giá trị thẻ nạp cực hót chỉ có tại TL Độc Tôn
------------------------------------
20-05-2019
* TL Độc Tôn (3.6 Cs) - Open 19h30 T2 02/12 - Tuyệt đỉnh PK , Săn đồ dễ dàng , GM nhiệt huyết
----------------------------------------
20-05-019
* Sự kiện đua top Open Sever
------------------------------------
20-05-2019