* Sự kiện đua top Open Sever
------------------------------------
20-05-2019

* Giải thưởng đua top Open: Tính từ lúc Open đến 10h T5 12/12
- Top 1 : 2.000.000 Vpoint + pet 125k 12 skilll
- Top 2 : 1.500.000 Vpoint + pet 113k 12 skilll
- Top 3 : 1.000.000 Vpoint + pet 83k 12 skilll
- top 4 -10 : 500k VpointTin tức khác

* Khuyện mại 100% giá trị thẻ nạp cực hót chỉ có tại TL Độc Tôn
------------------------------------
20-05-2019
* TL Độc Tôn (3.6 Cs) - Open 19h30 T2 02/12 - Tuyệt đỉnh PK , Săn đồ dễ dàng , GM nhiệt huyết
----------------------------------------
20-05-019
* Sự kiện đua top Open Sever
------------------------------------
20-05-2019