Thiên Long Độc Tôn - BHĐC
Thiên Long Độc Tôn - Độc Bá Thiên Hạ

 
#
Nhân vật
cs
M.P
1
MiUMiU
124
Nga My
2
MuLa
82
Tiêu Dao
3
Bt
75
Thiên Long
4
#cFF0000#bB Thng Phc
70
Võ Đang
5
LamThuyVy
51
Tiêu Dao
6
Muеc
47
Thiên Long
7
Phm
43
Võ Đang
8
#eee1eee#bNguyn Hong Thin
37
Võ Đang
9
Tn
34
Tiêu Dao
10
ChuyenDT
30
Tiêu Dao
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.
TLBB Private