Thiên Long Độc Tôn - BHĐC
Thiên Long Độc Tôn - Độc Bá Thiên Hạ

 
#
Nhân vật
cs
M.P
1
BeeKen
132
Nga My
2
20cm
118
Thiên Long
3
#cFF0000#bLa V߽ng
96
Thiên Long
4
#-08#cFF0000#bNh
87
Võ Đang
5
zMinn
66
Võ Đang
6
ABeo
57
Tiêu Dao
7
#-09#cFF0000#bC An
51
Cái Bang
8
#-08#cFF0000#bNg߶i V Hnh
49
Thiên Long
9
Giang
48
Tiêu Dao
10
#b#gaf00ccBoo
40
Tiêu Dao
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.
TLBB Private