Thiên Long Độc Tôn - BHĐC
Thiên Long Độc Tôn - Độc Bá Thiên Hạ

 
#
Nhân vật
cs
M.P
1
#cFF0000#b Lt nh
145
Võ Đang
2
CuL
140
Võ Đang
3
#-09#cFF0000#bMr Bm
116
Võ Đang
4
AMuiMui
116
Võ Đang
5
#ef12345#Y#bT Thin
97
Thiên Sơn
6
TiuAnh
64
Thiên Long
7
#-09#cFF0000#bCu en VP
58
Võ Đang
8
V Tnh
56
Thiên Long
9
SiuBo
48
Võ Đang
10
Bin
43
Tiêu Dao
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.
TLBB Private